AR3000 Estry

Poniższe produkty dostępne są wyłącznie na zamówienia profesjonalistów i w ilościach hurtowych / produkcyjnych

AR3100 jest mieszanina naturalnych i syntetycznych siarkowane estrów i węglowodorów. Zaprojektowany dla wybitnej rozpuszczalności. Zalecany do zastosowań metali żelaznych.

AR3200 jest mieszaniną siarkowanych naturalnych i syntetycznych estrów, przeznaczonych do rozpuszczalności, obniżania korozji i dla lepszego działania przeciwzatarciowego i przeciwzużyciowego.

AR3300 to emulgator przeznaczony do stosowania z mineralnymi olejami i syntetycznymi estrami.

AR3400 to rozpuszczalny w wodzie inhibitor korozji, który może być stosowany w różnych wodnych systemach i płynach chłodzących.

AR3501 to polarny preparat o wyjątkowych właściwościach smarnych, przeciwzużyciowych i wysokiej odporności na obciążenia. Działa skutecznie jako detergent i dyspergator. AR3501 zapewnia również doskonałą ochronę przed korozją.

AR3502 to polarny preparat o wyjątkowej smarności. Skutecznie działa jako detergent i dyspergator. Może być wprost stosowany jako alternatywa dla chlorowanych parafin.

AR3600 to ester metylowy oleju roślinnego. Może być stosowany jako dodatek smarny, jako łącznik do poprawy rozpuszczalności, jako olej bazowy lub jako rozpuszczalnik.

AR3700 to polyol ester kwasów tłuszczowych występujących naturalnie, może być stosowany jako olej bazowy lub dodatek do poprawy smarności.

AR3800 to niejonowy powierzchniowo czynny ester glikolu polietylenowego i kwasów tłuszczowych oleju talowego.

Zapraszamy do kontaktu z Archoil Polska w celu uzyskania dodatkowych informacji i konsultacji