AR8000 High Performance Greases

AR8100 Nanoborate Biosyn Synthetic Grease smar „high performance” dostarcza nanoboranową estrową macierz do powierchni. Wyprodukowany na bazie najwyższej jakości PAO Durasyn 148 oraz kolidalnej krzemionki jako zagęszczacza jest bezpieczny do stosowania w wodzie a jego współczynnik zmywania wodą to zaledwie 0,05. Produkt biodegradowalny i nietoksyczny.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Informacje Techniczne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8200 NLT High Performance Grease zawiera nanoborany. Został zaprojektowany do ekstremalnych ciśnień i temperatur. Wyprodukowany przy zastosowaniu najnowocześniejszych zagęszczaczy oraz kompleksu sulfonianu wapnia dzięku czemu zapewnia wyjątkową ochronę antykorozyjną, wytrzymałość na wysokie obciążenia oraz temperatury. Dostępny w rozsądnej cenie, na ogół niższej od smarów opartych o molibden, grafit lub kwas borowy a przewyższa ich właściwości w każdym zastosowaniu.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Informacje Techniczne.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8300 Severe Duty Biodegradable Synthetic Grease biodegradowalny syntetyczny smar do najbardziej ekstremalnych zastosowań. Sukces 10 lat prac badawczych i rozwojowych światowych pionierów ceramizacji. Zawiera ponad tuzin złożonych nano minerałów, które formują wiązania jonowe na powierzchni i powłokę 5-krotnie twardszą od metalu bazowego. Rekordowy wskaźnik wytrzymałości na obciążenia rzędu 1,813,000 PSI oraz najniższy współczynnik tarcia w światowej trybologii 0.003. Synergiczna kombinacja składników przyciąganych w miejsca tarcia i ciepła w celu regeneracji zniszczonych powierzchni tarcia.

AR8300 to specjalistyczny smar przewyższający właściwości najdroższych smarów, włącznie z tymi wykorzystującymi Krytox. Został sformułowany z SiO2, Al203, Fe203, MnO, MgO, CaO, Ma2O i innych opatentowanych składników, które wspólnie z najnowocześniejszą bazą syntetyczną tworzą potężny środek smarny.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Informacje Techniczne.

Prezentacja przełomowej nanotechnologii ceramicznej najnowszej III generacji – AR8300 oraz jej niedoścignionych osiągnięć w smarowaniu w transporcie kolejowym
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

AR8400 Tungsten Disulfide H1 Synthetic Grease jest przeznaczony dla ekstremalnych środowisk działających w temperaturach do 2500°F (1370°C) i zdolny wytrzymać obciążenie do 300.000 PSI. AR8400 jest sformułowany w oparciu o nano dwusiarczek wolframu (Nano WS2) o współczynniku tarcia 0,03 i nadzwyczajnych właściwościach antykorozyjnych. Nano WS2 jest jedną z najbardziej smarnych substancji znanych nauce co czyni AR8400 odpowiednim dla zastosowań gdzie występują wysokie temperatury i wysokie obciążenia. Nano WS2 w wersji organicznej 70nm oferowanej w produktach Archoil, produkowanej w USA, cechuje o wiele wyższa jakość, czystość (próba 99,9999%) oraz stabilność od taniej wersji nano WS2 uzyskiwanej na drodze procesów chemicznych i ulegającej szybkiemu rozpadowi. AR8400 posiada certyfikat NSF dla przemysłu spożywczego.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Informacje Techniczne.