Archoil ®

wykorzystuje rozwiązania nanonauk aby sprostać przemysłowym wyzwaniom smarowania a także dostarczyć najnowsze osiągnięcia w kontroli korozji i wzbogacania paliwa dla transportu, sprzętu morskiego, ciężkiego sprzętu.

Archoil ®

dostarcza dodatki nano producentom środków smarnych w celu rozwoju i ewolucji ich produktów od tradycyjnych toksycznych i gorszych pakietów dodatków EP / AW do bardziej skutecznej i efektywnej kosztowo nanotechnologii.

Archoil ®

oferuje najnowsze osiągnięcia nanotechnologii oparte o boran potasu, heksagonalny azotek boru (hBN), dwusiarczek wolframu (WS2) oraz inne zaawansowane złożone rozwiązania nanocząstek.

Witaj wśród najnowszych osiągnięć
nano smarowania

Nanonauka i nanotechnologia stały się jednymi z najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych i inżynierskich.

Nowe osiągnięcia nano w bionauce, medycynie, inżynierii, farmakologii i materiałoznawstwie wypierają technologię mikronową.

Nanotechnologia daje naukowcom możliwość pracy i manipulowania materiałami na poziomie molekuł i atomów w celu osiągnięcia pożądanych właściwości.

W dziedzinie trybologii, zmodernizowane środki smarne przekraczają poziomy dawniej nieosiągalne. Oznacza to mniejsze zużycie energii, mniej zanieczyszczeń, lepszą ochronę przed korozją a przede wszystkim znaczne obniżenie zużycia i długą żywotność urządzeń.

W świecie nano wszystko jest bardziej
intensywne i wydajne