OEM

Nanotechnologia dla zastąpienia tradycyjnych dodatków AW/EP

AR9100 Zastępując dodatki AW / EP przez AR9100 kompleksowy nośnik estrowy rozpuszcza depozyty węglowe i laki umożliwiając nanoboranom potasu chelatowanie czystego metalu. Jego głównym zadaniem jest: zmniejszenie tarcia i zużycia, utrzymanie systemu smarowania wolnego od nagarów i depozytów, przedłużenie żywotności komponentów oraz rozproszenie ciepła generowanego przez tarcie co dodatkowo spowalnia proces utleniania oleju smarowego. Nanoboran potasu zmniejsza tarcie do współczynnika COF rzędu 0,037 czyli dwukrotnie lepiej od współczynnika tarcia wykorzystywanych powszechnie związków „mikro boru” i tradycyjnych dodatków smarnych na bazie cynku, fosforu i innych. Tarcie zostaje zredukowane nawet o 60-80% a zużycie obniżone nawet o 90%. AR9100 zdecydowanie wydłuża cykl wymiany oleju podwyższając TBN nawet o ponad 3,5 oraz obniżając TAN nawet o 50%. AR9100 pozostaje czynny w oleju przez cały okres pomiędzy jego wymianami. Zalecamy dawkę AR9100 3.5% aby osiągnąć najlepszy kompleksowy efekt w oleju silnikowym oraz 10% dla olejów przekładniowych i hydraulicznych.

AR9100 dodany indywidualnie (bez innych dodatków) do czystego oleju bazowego wykazuje ogromny spadek zużycia/tarcia w teście: Four-Ball Wear Test @ 40 kgf, 75ºC, 1200 rpm, 1 hr, scar diameter, mm (ASTM D4172) z poziomu 0,80mm do max. 0,35mm.

ARCHOIL® AR9100 – wyniki zużycia silnika Toyoty podczas testów drogowych na jednakowym dystansie 3000km

Powyższy test przeprowadzono w okresie luty 2012 – grudzień 2013 w Polsce. Rezultaty są oparte o wyniki analiz próbek olejów przepracowanych wykonanych przez niezależne laboratorium Blackstone Labs z USA. Przed zastosowaniem każdego z olejów silnik był płukany preparatem typu „engine flush”. Warunki testu były bardzo zbliżone (głównie codzienne takie same miejskie trasy) a pojazd był użytkowany tylko przez jednego kierowcę. Archoil AR9100 dodano w proporcji 35ml na 1 litr do czystego oleju bazowego o lepkości kinematycznej 8cSt w 100°C bez żadnych innych dodatków przeciwzużyciowych, przeciwzatarciowych, detergentów ani dodatków antypiennych! Olej silnikowy oparty wyłącznie o dodatek Archoil AR9100 dostarczył nie tylko najlepszych wyników w zakresie oszczędności na spalaniu ale także sumaryczne zużycie silnika było dwukrotnie niższe od najlepszych syntetycznych konkurentów zarówno longlife jak i olejów sportowych!

ARCHOIL® AR9100 – Test drogowy AR9100 w manualnej skrzyni biegów Subaru 5MT

Powyższy test przeprowadzono w latach 2011 – 2013 w Polsce. Rezultaty są oparte o wyniki analiz próbek olejów przekładniowych przepracowanych wykonanych przez niezależne laboratorium Blackstone Labs z USA. Warunki testu były bardzo zbliżone (jazda mieszana miasto/autostrady) a pojazd był użytkowany głównie przez jednego kierowcę. Archoil AR9100 dodano w proporcji 100ml na 1 litr oleju przekładniowego 75W-90 GL-4, który teoretycznie ma nawet dwukrotnie mniej dodatków przeciwzatarciowych (EP) od rekomendowanego 75W-90 GL-5 do tej skrzyni biegów przez Subaru. Olej z dodatkiem Archoil AR9100 dostarczył nie tylko najlepszych wyników w zakresie oszczędności na spalaniu oraz zdecydowanie wyższego komfortu obsługi skrzyni biegów (szczególnie mroźną zimą) ale także zużycie skrzyni biegów w przeliczeniu na 1000km było zdecydowanie niższe od najlepszych syntetycznych konkurentów!

AR9300 Najnowszej generacji technologia regeneracyjna odbudowująca zniszczone powierzchnie tarcia. Dowiedziona 5-krotnie wyższa twardość powłoki od regenerowanego metalu sprawia, że AR9300 to sprawdzony najlepszy preparat do ekstremalnych środowisk pracy, najwyższych temperatur i największych obciążeń. AR9300 10 lat badań rozwojowych zwieńczonych wynalezieniem formuły ponad tuzina starannie dobranych składników, których rozmiary cząstek zredukowano do nanometrów, które wspólnie tworzą wiązania jonowe na powierzchni metalu bazowego tworząc 5-krotnie twardszą powłokę od niego samego o zadziwiającym współczynniku tarcia rzędu 0,003. To jest absolutnie przełomowe osiągnięcie w dziedzinie trybologii i redukcji tarcia. Zalecamy dawkę AR9300 1 gram na 4 litry oleju smarowego oraz 2 gramy na 400 gram smaru.

AR1000 to linia naszych olejów bazowych dla producentów i specyficznych zastosowań.

AR3000 to linia naszych estrów dla producentów i specyficznych zastosowań.

Zapraszamy do kontaktu z Archoil Polska w celu uzyskania dodatkowych informacji i konsultacji